โครงการเสริมศักยภาพพระวิทยากร (สมณะสัมมนา รุ่นที่ ๕)

โครงการเสริมศักยภาพพระวิทยากร (สมณะสัมมนา รุ่นที่ ๕)

โดย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ร่วมกับสถาบันพัฒนาพระวิทยากร หลักสูตร ๔ วัน ๓ คืน จำนวน ๓๐ รูป สถานที่ : ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ปิดรับสมัครแล้ว)

(ปิดรับสมัครแล้ว)