สวดมนต์ข้ามปี 2019 รัฐยะโฮร์บารู ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 31 ธันวาคม 2019 คนไทยมาเล นับถือศาสนาพุทธ ได้ร่วมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา คือการสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่ เวลา 21.30 เป็นต้นไป มีการเลี้ยงอาหาร แลกของขวัญ และสวดมนต์ข้ามปี ขอบคุณ เพลง Moana How Far I’ll Go Lyrics Auli’i Cravalho. ที่ใช้ประกอบดนตรี เนื่องด้วยเป็นการชื่นชอบของเด็กๆมีการนำมาร้องในบรรยากาศงานด้วย