รีวิว ลด โละ ละ 2 เลือกทิ้ง เลือกเก็บ

เมื่อรู้ว่า เรื่อง ลด โละ ละ มีเล่ม 2 ก็ไม่รอช้า รีบหามาอ่านทันที
เล่มนี้เจาะลึกลงไปอีกว่า การที่จะ ลด โละ ละ ได้นั้น จะต้องไม่ใช่ของคนอื่น เพราะเราจะมองของๆ คนอื่นเป็นขยะ แต่เขาจะมองว่าเป็นสิ่งที่ยังต้องการ อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้
และให้ฝึกเป็นนัก ลด โละ ละ ด้วยความสนุก จะทำให้มีความสุขในขณะที่คัดแยกสิ่งของ และมองมันด้วยใจที่เบิกบาน แม้ว่าจะต้องพรากจากกัน
การทำใหม่ๆ ก็อาจจะมีความผิดพลาดบ้าง ก็ขอให้กล้ายอมรับความผิดพลาด และ เปิดใจยินยอมให้ความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งเราก็ควรเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น เพื่อนำมาเปลี่ยนตนเอง ให้กลายเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จให้ได้
การฝึก ลด โละ ละ ด้านวัตถุ ก็ช่วยให้เราฝึก ลด โละ ละ ด้านจิตใจไปด้วย เพราะการจัดระเบียบข้าวของที่เกิดสัมฤทธิผลนั้น เป็นการจัดระเบียบชีวิตและจิตใจให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน
ประโยชน์ของการลด โละ ละ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ช่วยให้เรามีสิ่งสำคัญจริงๆ ที่จะติดตัวไปเมื่อจำเป็นต้องอพยพ และการจัดบ้านให้เรียบร้อยก็ช่วยป้องกันอันตรายได้ เพราะญี่ปุ่นนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อย จึงจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องการเก็บของให้ดี และมีเทคนิคที่น่าสนใจคือ
กฎของความปลอดภัยและสบายใจ
• ไม่มีสิ่งของที่วางซ้อนกันอย่างไม่แข็งแรง
 ป้องกันการตกหล่น ร่วง ที่จะทำให้บาดเจ็บได้
• ไม่มีสิ่งของวางเรียงซ้อนกันตามพื้น
 ป้องกันการสะดุด ที่จะทำให้บาดเจ็บได้
• มีพื้นที่ตรงระเบียงหรือทางเดินไว้เดินหรือวิ่งผ่าน
 ทำให้หนีเหตุฉุกเฉินได้สะดวก
• สะดวกต่อการทำความสะอาด
 ทำให้ปลอดภัยจากฝุ่นและเชื้อโรค

เป็นแนวทางที่น่าสนใจ ใช้เป็นฐานคิดสำหรับการจัดระเบียบบ้านได้ดี
หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่ให้ทิ้งทุกอย่าง แต่สำหรับของบางชิ้นที่มีความหมายต่อจิตใจก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ แต่เก็บแบบดูแลใส่ใจ ไม่ใช่กองเก็บไว้จนฝุ่นเกรอะ
“ปล่อยวางให้ของใกล้ตัวบางอย่างเป็นผู้จากไป” การฝึกใจแบบนี้ ไม่ใช่แค่สิ่งของเท่านั้น แต่กับบุคคลที่ใกล้ชิดเรา เมื่อเขาต้องจากไป เราก็สามารถที่จะรู้สึกปล่อยวางได้ดี
เราจึงเรียนรู้การปล่อยวางลดละตัวตนได้ จากการฝึกลดละ โละ สิ่งของ ให้มีการยึดติดน้อยที่สุด แต่อย่างนั้นก็เถอะ เราก็จะต้องไม่ยึดติด แม้แต่กับ “การไม่ยึดติด” ด้วยการมีสติกับการดำเนินชีวิต และเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน

โดย พระมหาประสิทธิ์ เพื่อชีวิตดีงาม