รีวิวหนังสือ ยิ่งทิ้งยิ่งได้

เขียนโดย Suzuki Junko
แปลโดย อังคณา รัตนจันทร์

เป็นงานเขียนเกี่ยวกับการ ลด โละ ละ
เป็นคำที่คิดค้นโดยคุณ ยะมะชิตะ ฮิเดะโกะ อาจารย์ด้านการจัดระเบียบบ้าน
ประยุกต์มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องของการ ปล่อยวาง ไม่ยึดติด การตัดสิ่งรบกวนจิตใจ (กิเลส) ที่ทำให้ใจเราไม่นิ่ง สั่นคลอน อ่อนไหว
“พระท่านว่า ถ้าฝึกตัดกิเลสได้ก็ย่อยพ้นทุกข์”
อ่านแล้วก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันที่คนญี่ปุ่นสามารถประยุกต์ธรรมะให้มาใช้ได้จริงในชีวิตอย่างลึกซึ้ง แม้กระทั้งการจัดระเบียบบ้าน
หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอในรูปของการ์ตูนอ่านสนุก ทำให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการ ลด โละ ละ ที่แม้จะรู้ก็จริง แต่จะให้ทิ้งจริงๆ นั้น….ยากมากกกกกกก
การแยกแยะ “ของที่ต้องทิ้ง” และ “ของที่ต้องเก็บ” มีหลักง่ายๆ คือ
A นี่ละ ของที่ต้องทิ้ง
• ของที่เคยใช้ เคยมีประโยชน์ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว
• ของที่คิดว่าอาจจะได้ใช้สักวัน
• ของที่ไม่เหมาะที่เราจะเก็บไว้
• ของที่เห็นหรือหยิบจับแล้วรู้สึกไม่ดี

B นี่ละ “ของที่ต้องเก็บ”
• ของที่ใช้เป็นประจำหรือมีประโยชน์
• ของที่เหมาะมากหากเราจะเก็บไว้
• ของที่เห็นหรือหยิบจับแล้วรู้สึกดี
แต่ที่ชอบมากเลยคือคำว่า “เราไม่ได้อยู่เพื่อมีสิ่งของ แต่เรามีสิ่งของเพื่อความเป็นอยู่ของเรา”
ลองเอาเทคนิค ฮาวทูทิ้ง แบบ ลด โละ ละ ไปใช้ดูนะ บางที อาจจะช่วยให้ห้องว่าง ใจเบา ห้องโล่ง ใจปลอดโปร่ง ขึ้นได้ในช่วง ที่ต้องอยู่บ้านหลายวัน

โดย พระมหาประสิทธิ์ เพื่อชีวิตดีงาม