รีวิวหนังสือ กว่าจะจบปริญญาก็สายเสียแล้ว

เขียนโดย ดาริล เบิร์นชไตน์
แปลโดย เปรมจิต
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า 2000

ได้ยินชื่อมานานแล้วแต่พึ่งจะมีโอกาสได้อ่าน
หนังสือเล่มนี้แปลมาจาก Kids Can Succeed! 51 Tips for Real Life from One Kid to Another ของ ดาริล เบิร์นชไตน์ ตีพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2536

เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมีหนังสือเล่มแรกตอนอายุ 15
จากนั้นก็ก้าวไปเป็นนักธุรกิจและทำอะไรอีกหลายอย่าง

สิ่งที่ชอบในหนังสือคือมี ช่วงที่เรียกว่า ทดสอบอย่างรวดเร็ว

เป็นสถานการณ์สมมติ แต่มีคำตอบมุมมองหลายๆ มุม
แล้วถามว่า คุณจะเลือกข้อไหน

แม้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดมาให้จะง่ายๆ คล้ายในชีวิตจริง
แต่คำตอบก็สามารถแตกประเด็นให้เราเห็นได้หลายแง่มุม

ทำให้ได้คิดว่า …บางครั้งเราก็ไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนในการตัดสินใจเรื่องเล็กๆ ในชีวิต
แต่เรื่องเล็กๆ นั้นกลับมีผลระยะยาว
ทำให้บางครั้ง..รู้สึก…เสียดาย

ทักษะต่างๆ ที่เราจะจำเป็นจะต้องฝึก
ร่วมทั้งนิสัยและบุคลิกภาพบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องบ่มเพาะตนเอง
ให้มากขึ้น
ก่อนที่จะเรียนจบปริญญา

เพราะเป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่แค่ใบปริญญา
แต่รวมถึง ความสามารถที่เราทำได้ ลักษณะนิสัยที่ดี และเครือข่ายกัลยาณมิตรที่มีคุณภาพ

เพราะใบปริญญาอาจจะใช้เป็นหลักฐานสมัครงาน

แต่ปัญญาความรู้ ความสามารถคือสิ่งที่เราจะนำไปใช้ทำงาน

และนิสัยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น อดทน ความคิดเชิงบวก คือสิ่งที่เราจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

โดย พระมหาประสิทธิ์ เพื่อชีวิตดีงาม