กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนจบ) “โลกสวยด้วยธรรม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้สนับสนุนให้ทุนทรัพย์ และให้ทุนปัญญา กับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในการสร้างหลักสูตรวิทยากรกระบวนธรรม ในขณะนั้น ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนจบ)
“โลกสวยด้วยธรรม”

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

ด้วยความกตัญญูที่จะตอบแทนพระพุทธศาสนาที่ได้ให้ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนศึกษาจนจบ ณ ขณะนี้ และอีกเหตุผลหนึ่งมาจากการได้เห็นปฏิปทาของพระเถรานุเถระท่านทุ่มเทให้กับการรักษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนาน ๒. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในไทยและทั่วโลก และ ๓. เพื่อสร้างความสงบสุขและมอบมรดกธรรมให้แก่ชาวโลกเท่าที่จะทำได้

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน

เราจึงมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นเครื่องรักษาโลกไว้ รักษาชีวิตไว้ให้ยืนยาวต่อไปได้ ยิ่งตอนที่ไม่มีใครพูดถึงศีลธรรมอีกแล้ว อาจเป็นยุคที่น่ากลัวเกินบรรยาย ยิ่งเห็นการสื่อสารที่ปฏิบัติธรรมะแล้วยิ่งทำให้หวาดหวั่นยิ่งขึ้น แม้แต่เพจใน facebook ยังมีการตั้งว่า “ชาวพุทธต้องหยุดโลกสวย”
ที่จริงแล้ว เราต้องมองและหันกลับมามองโลกให้สวยต่างหาก เราจึงอยากปกป้อง อยากช่วยเหลือ อยากรัก และอยากมอบโอกาสที่เราเคยได้มากับคนอื่น เป็นธรรมะที่ก่อเกิดจากการมองด้านดีของสรรพสิ่ง และชวนให้ทุกคนหันมามองร่วมกัน นั่นจึงจะเป็นการสื่อสารธรรมะที่มั่นคงและยั่งยืน

กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อธรรมให้ถึงโลก (ตอนจบ) “โลกสวยด้วยธรรม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ )

ที่มา : https://www.manasikul.com/ กว่าจะเป็นหลักสูตรสื่อ-3