3 steps สู่ความสำเร็จ

3 steps สู่ความสำเร็จ

ไม่มีทางลัดสู่ชัยชนะ

ทุกชัยชนะย่อมแลกมาจากหยาดเหงื่อและการฝึกฝน

พระพุทธเจ้าสอนว่า. เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

บัณฑิต อึ้งรังษีบอกว่า. ซ้อม. ซ้อม. และซ้อม

ไม่พระองค์ไหนจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้
นอกจาก. “พยายาม”

ฉะนั้นแล้ว
ให้เราพยายาม

อีกครั้ง
อีกครั้ง
และอีกครั้ง

และจง ซ้อม. ซ้อม และซ้อม. ทำให้มันต่อเนื่อง. ทำให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิต เมื่อเราต้องการเราก็ต้องพยายาม.

และถ้ามันยังไม่สำเร็จ. ก็แค่ พยายามอีกครั้ง. และซ้อมอีกรอบ. ก็เท่านั้นเอง