โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียนบทความวิชาการ

ด่วน..ฟรี !!
สำหรับพระวิทยากรกระบวนธรรม หรือพระภิกษุที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น ครูสอนศีลธรรม พระวิทยากร ฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี

#โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ #ด้านการเขียนบทความวิชาการ
#สถาบันพัฒนาพระวิทยากร
#ศูนย์อาเซียนศึกษา
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

สนใจสมัครได้ที่ คลิ๊ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv0ElG2kOGScOtGJZ_RQ64sR_OxTqdtXkWxPZ8PjWqpOoyQ/viewform?fbclid=IwAR15cBjimMNFRZa1ERyFpcrAzYmpFRWPRrRDV5yPjISZ2QbtVU-gFk_X2Fo