ธรรมนิยาม ธรรมข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม


ธรรมนิยาม ตอน ธรรมข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม วิทยากร พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าอกาลิโก จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินรายการโดย อัญชลีพร กุสุมภ์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV และ BLUESKY CHANNEL ผลิตรายการโดย บ.ว็อด็อก จำกัด


ธรรมนิยาม_ธรรมข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม1/4

ธรรมนิยาม_ธรรมข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม2/4

ธรรมนิยาม_ธรรมข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม3/4

ธรรมนิยาม_ธรรมข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม4/4